Skip to main content

Smycken & Klockor Branschorganisation, som representerar den svenska guldsmedsbranschen och urfackhandeln, delar konsumenternas oro för att skadliga ämnen kan förekomma i så kallade lågprissmycken.

– Inom den etablerade fackhandeln säljs främst produkter av ädelmetall (guld, silver, platina), äkta mineraler (diamanter, safirer med mera) samt pärlor, säger Christer Mårtensson, f.d. VD för Smycken & Klockor Branschorganisation. Vi förstår om konsumenterna oroas av de uppgifter om skadliga ämnen i smycken som framkommit i media, men ett gott råd är då att vända sig till den etablerade fackhandeln. Våra medlemmar tar bestämt avstånd från att smycken och klockor med innehåll som är skadligt för människor och miljö säljs på den svenska marknaden. Däremot kan vi inte garantera innehållet i de lågprissmycken som säljs i till exempel kosmetikbutiker eller klädkedjor.

Smycken & Klockor Branschorganisation bildades 1 maj 2007 som en gemensam organisation för de olika aktörerna på den svenska ur- och smyckemarknaden. Samtidigt etablerade organisationen också ett etiskt råd, med uppgift att agera i frågor som rör till exempel miljö, hälsa, arbetsförhållanden samt de krav som bör gälla för den handel som sker via Internet.

För ytterligare information kontakta:
LENA CARLSSON, VD
Tel: 070-777 49 88
E-post: info@smyckenochklockor.se

Close Menu

Smycken & Klockor

Narvavägen 7
114 60 Stockholm

T: 070 – 777 49 88
E: info@smyckenochklockor.se