Skip to main content

”Diamonds are forever”, men inte till vilket pris som helst!

Den nya branschorganisationen Smycken & Klockor uttalar sitt fulla stöd för Kimberleyprocessen, dvs det initiativ som syftar till att eliminera handeln med blodsdiamanter.

Smycken & Klockor uppmanar alla sina medlemmar att vara ytterst noggranna med att av sina leverantörer för smycken och lösa stenar kräva att diamanterna köpts från legitima källor och i enlighet med FN:s resolutioner.

Smycken & Klockor Branschorganisation har tillsammans med Guldsmedsbranschens Leverantörförening (GLF) låtit trycka och distribuera bifogade folder till sina medlemmar. Syftet är att den ska delas ut till konsument för att informera om konfliktfria diamanter.

För ytterligare information kontakta:
LENA CARLSSON, VD
Tel: 070-777 49 88
E-post: info@smyckenochklockor.se

Fakta Blodsdiamanter
2002 beslutade diamantindustrin, regeringar och FN i Kimberley i Sydafrika att bekämpa blodsdiamanter som ett sätt för krigsherrar och rebeller att finansiera krig. Genom den s k Kimberleyprocessens interna kontroll kan en diamant spåras från grottan till smycket. Ett certifikat garanterar att diamanterna inte kommer från konfliktområden. Ett sjuttiotal länder inklusive alla stora diamantproducerande, -handlande och -slipande länder har skrivit under reglerna i Kimberleyprocessen. Därmed får handel i dessa länder inte ske med någon part som inte skrivit under.

I Elfenbenskusten i Västafrika tog rebeller i september 2002 kontroll över diamantområden i norr. Kimberleyprocessens parter förbjöds att importera stenar från landet. Emabargot vidgades till Ghana för att förhindra smuggling.

I Sydamerika avslöjades 2005 och 2006 omfattande diamantsmuggling i Amazonas djungler. Brasilien fick stoppa sin diamantexport. Brasilien, Venezuela och Guyana tvingades skärpa den gemensamma kontrollen för att förhindra att blodsdiamanter smög sig in i den legala handeln.

I Centralafrika råder slärpt vaksamhet för att inte diamanter ska bidra till att finansiera uppblossande stridigheter.
Källa: DI och Kimberley process

Close Menu

Smycken & Klockor

Narvavägen 7
114 60 Stockholm

T: 070 – 777 49 88
E: info@smyckenochklockor.se