Ädelmetaller har sin status i att de inte påverkas av yttre omständigheter och bryts ner av tidens tand.

Swedwatch har i en rapport visat på att det finns guldgruvor, företrädesvis i asien, där arbetsmiljön och arbetsförhållanden är mycket dålig. Vi som arbetar och är verksamma i guldsmedsbranschen har blivit uppvaktade av organisationen att upplysa och göra oss medvetna om detta.

Som svar önskar vi påtala att sveriges andel av den totala konsumtionen av guld utgör mindre än 0,5% vilket gör oss till en ytterst marginell aktör på den internationella marknaden. Trots detta tar vi givetvis helt avstånd till de miljö och arbetsrättsliga omständigheter Swedwatch påtalar.

Ädelmetaller har sin status i att de inte påverkas av yttre omständigheter och bryts ner av tidens tand. De är ädla för att de är beständiga.

I alla tider har guld och silver återandvänts om och om igen. Bruksföremål och mode har skiftat men metallen har bearbetats om till sin tids behov och glädje.

I sverige har vi haft förmånen att sen urminnens tider varit självförsörjande av ädla metaller. Guld och silvergruvor har i nästan alla tider kunnat tillgodose vårt inhemska behov.

Den höga värderingen av ädelmetaller har resulterat i nästan 100% av behovet av guld kommer från metall som redan finns inom landet. S.k ”byrålådsguld” utgör numera merparten av behovet i smyckebranschen.

En enig guldsmedsbransch tar givetvis helt avstånd till de arbetsvillkor som förekommer i guldgruvor på platser runtom i världen.

I alla led inom guld och smyckebranschen pågår ett arbete att avkräva våra leverantörer försäkran som visar ursprunget av ädelmetaller allt för att medverka till ett mer miljöanpassat brytningsätt utan risk för människor och miljö.

– Grönt guld – Bra
– Återandvänt guld – Bättre.

Smycken & Klockor

Narvavägen 7
114 60 Stockholm

T: 070 – 777 49 88
E: info@smyckenochklockor.se