Hem

2016-12-21

Organisationen Swedwatch släppte i dag en ny rapport som vittnar om barnarbete, sexuella övergrepp och brott mot mänskliga rättigheter i Demokratiska Republiken Kongos diamantregioner. Det är läsning som är både skakande och upprörande. Men tyvärr har innehållet lett till en mängd felaktiga slutsatser kring diamanterna som säljs i svenska smyckesbutiker.

Swedwatch och Afrikagrupperna har i rapporten ”Childhood Lost – Diamond mining in the Democratic Republic of the Congo and weaknesses of the Kimberley Process” granskat förekomsten av barnarbete i Demokratiska Republiken Kongos isolerade diamantregioner och kan konstatera att det förekommer i en omfattande skala.

Den vittnar också om tvångsgifte, sexuella övergrepp och mängder av andra brott mot mänskliga rättigheter i diamantindustrins skugga.

I samma rapport har Swedwatch också konstaterat att svenska smyckeshandlare inte kan härleda ursprunget på diamanterna de säljer i sina butiker, och drar därför slutsatsen att det ”finns en risk för att diamanter från Kongo även hamnar i svenska smyckebutikers leverantörsled”.

När svenska medier har refererat till rapporten ser det ännu värre ut. Enligt Dagens Nyheter har diamanter som säljs i svenska butiker plötsligt ”med stor sannolikhet utvunnits under usla arbetsförhållanden”.

Bilden som målas upp är varken särskilt rättvis eller korrekt.

Det är svårt att spåra diamanters ursprung och att svenska smyckeshandlare inte på egen hand kan redovisa ursprunget till diamanterna de säljer är inte samma sak som att diamanterna utvunnits under usla arbetsförhållanden.

Smycken & Klockor Branschorganisation samarbetar endast med leverantörer som är certifierade enligt Kimberlyprocessen, ett samarbete mellan industrin, civilsamhället och ett antal regeringar som jobbar för att utesluta att diamanter medverkar till att finansiera krig.

Vi är också medlemmar i The World Jewellery Confederation (CIBJO), en organisation som har officiell FN-status och har en policy för rättvisa arbetsförhållanden som vi som medlemmar måste följa.

I Smycken & Klockors egen verksamhetsplan finns dessutom etiska rådet som har som uppgift att bevaka att de varor som säljs i våra butiker tillverkas i enlighet med FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen.

Vi har en hård och rigorös policy som finns där för att se till att de diamanter som säljs i Sverige av svenska handlare kommer från seriösa leverantörer och gruvor där de mänskliga rättigheterna åtföljs.

Att diamanter från oseriösa gruvor i Demokratiska Republiken Kongo, som endast står för 13 procent av världsmarknaden på diamanter, skulle säljas i svenska smyckesbutiker är helt enkelt en felaktig slutsats.

Smycken & Klockor Branschorganisation står bakom Swedwatch arbete för en rättvis och hållbar diamantindustri och hjälper gärna till med hjälp och information för att underlätta det arbetet i den mån vi kan.

Därför välkomnar vi ett närmare samarbete med Swedwatch så att vi tillsammans kan bekämpa missförhållanden i diamantindustrin och ge en rättvis bild av hur diamanthandeln faktiskt ser ut i Sverige.

/Björn Carlsson, Ordförande i Smycken & Klockor Branschorganisation

Samarbetspartners

    Logga Guldsmedsmästarnas Riksförbund

Guldsmedsbranschens Leverantörförening – www.glf.nu

Guldsmedsmästarnas Riksförbund – www.guldsmedsmastarna.se
Stjärnurmakarna – www.stjarnurmakarna.se
Sveriges Gemmologiska Riksförening – www.gemmologiska.se
Urfackmännens Riksförbund – www.urfackmannen.com