Smycken & Klockors varutransportfšrsŠkring gŠller fšr brevfšrsŠndelser inom Europa samt till och frŒn USA, Israel och Asien. En fšrutsŠttning fšr att fšrsŠkringen skall gŠlla Šr att transporten gŒr till-, eller frŒn fšretag som Šr medlem i Smycken och Klockor samt att medlemsfšretaget stŒr risken fšr transporten i enlighet med leveransvillkor INCOTERMS eller annat avtal dŠr fšrsŠkringstagaren fšre transportens bšrjan Œtagit sig att fšrsŠkra godset. Mot denna bakgrund behšver Ni komma šverens med Er kund/leverantšr om vem som skall fšrsŠkra den aktuella varutransporten.

Varan skall sŠndas sŒsom REK eller ESS-VŠrde med posten alternativt annan transportšr under fšrutsŠttning att den hanteras som ÓvŠrdegodsÓ.

FšrsŠkringsbeloppet Šr 4 Bb vilket fšr 2015 motsvarar 178 000 SEK och sjŠlvrisken Šr 1 000 SEK.

Observera att fšrsŠkringen inte gŠller nŠr varor transporteras med egna/hyrda/leasade fordon.