Organisation

Smycken & Klockor Branschorganisation

Smycken & Klockor Branschorganisation startades 2007, då man såg en utveckling där smycken och klockor blev mer samförenade i bl a butiker och verkstäder.

Smycken & Klockor är en vidareutveckling från den mer än 100 år gamla moderförening Sveriges Juvelerare- och Guldsmedsförbund vars aktiebolag namnändrades till just Smycken & Klockor Branschorganisation i Sverige AB.

Förutom de “egna” medlemmarna har branschorganisationen idag flera samarbetspartners inom närliggande föreningar och förbund.

De största frågorna man arbetar med är hur man ska kunna stärka branschens status och öka tillväxten på marknaden, men även hur man kan stärka branschens företag. Man arbetar aktivt med att vara en uppdaterad informationskälla, där alla kan hitta information om branschen och senaste nytt om frågeställningar inom branschens företag.

Som medlem i Smycken & Klockor Branschorganisation kan man ta del av medlemsförmåner som ex.vis:

  • Företagsförsäkringar
  • Låga avgifter för dig när kunderna betalar med kort
  • Allriskförsäkringar på nyinköpta varor
  • Försändelseförsäkring
  • Avbetalningsköp för konsument
  • Juridisk rådgivning
  • Kurser och utbildningar
  • Etiska rådet,Värderingsnämnden,Yrkesnämnden och Värderingsgruppen
  • Marknadsföring bl.a genom Smycken och Klockors showroom

Samt dra nytta av det nätverk, som finns inom organisationen med tips och råd i många frågor.

Branschorganisationens samarbetspartners är Guldsmedsbranschens Leverantörsförening, Stjärnurmakarna, Guldsmedsmästarnas Riksförbund, Sveriges Gemmologiska Riksförening och Urfackmännens Riksförbund.

Styrelsen

Styrelsen för Smycken & Klockor Branschorganisation

ORDFÖRANDE
Lena Carlsson
E-post: lena@smyckenochklockor.se

VICE ORDFÖRANDE
Per Andersson
E-post: per@malarguld.se

VD
LENA CARLSSON
E-post: lena@smyckenochklockor.se

LEDAMÖTER
STEFAN PETTERSSON
E-post: stefan.pettersson@smyckenochklockor.se

LARS BERGGREN
E-post: berggrensjuveler@tele2.se

MATS ROSQVIST
E-post: atelje@guldbros.se

LAMIA SAAB
E-post: lamette@outlook.com

PER-ERIC BERGGREN
E-post: pereric.berggren@gmail.com

TOMAS ANDREAE
E-post: guldboden@hotmail.com

SUPPLEANT
PER DAUN
E-post: pedeguld@gmail.com

 

LEDAMÖTER FRÅN VÅRA SAMARBETSPARTNERS

Guldsmeds-UrLeverantörernasförening/GULF
E-post: gulf@branschkansliet.se
www.g-u-l-f.se

Stjärnurmakarna
PETER SIMONSSON
E-post: peter.simonsson@stjarnurmakarna.se

Guldsmedsmästarnas Riksförbund
Mats Rosqvist
E-post: atelje@guldbros.se

Sveriges Gemmologiska Riksförening
ANNIE BENGTSON
E-post: info@gemmologiska.se

Urfackmännens Riksförbund
JERKER BONANDER
E-post: bonander@urfackmannen.com